Koko kesän mökki

 

1. Lahden osaston vapaa-ajanviettopaikassa Nuotiorannassa Asikkalan Pulkkilanharjulla on mökkejä haettavana koko kesäksi, ajalle 1.5.-30.9.2024. Haettavana ovat mökit numero 1, 3 ja 9. Mökkien arvontaan voivat ensisijaisesti osallistua PAU:n Lahden osaston jäsenet. Mikäli hakemuksia tulee vähemmän kuin mökkejä on tarjolla, voi mökkien hakuun ja arvontaan osallistua kuka tahansa liiton jäsen. Mökkiä voi hakea vuokrattavaksi myös kimpassa muiden liiton jäsenten kanssa. Mökin vuokra ajalta 1.5.-30.9.2024 on yhteensä 1250 € (250 €/kk). Hakemukset on tehtävä 10.4. mennessä kirjeellä: PAU:n Lahden osasto ry, taloudenhoitaja Pentti Wikman, Monontie 6 C 32, 15950 Lahti tai sähköpostilla: lahdenosasto@gmail.com. Kirjallisesta hakemuksesta tulee ilmetä nimi ja osoite, allekirjoitus, sekä maininta että on tutustunut Nuotiorannan sääntöihin. Hakemuksesta tulee ilmetä myös mökin numero, jota on hakemassa. Toimikunta käsittelee sitovat hakemukset ja suorittaa mökkien arvonnan huhtikuun kokouksessaan. Säännöt ja lisätietoa mökkien hakemisesta ja arvonnasta löytyy osastomme kotisivuilta ja asiasta voi myös tiedustella sähköpostilla: lahdenosasto@gmail.com.

 

2. Arvonta

Mökkien arvonta suoritetaan toimikunnan huhtikuun kokouksessa 17.4.

Arvonta kategoriat. 1) PAU Lahti [ei ed.vuonna voittaneet] 2) PAU muut 3) kuka tahansa 4) edellisenä vuonna voittaneet, mikäli muita halukkaita ei ole
Jos ei halukkaita; vaihtoehto tuolle: kuukausi tuolla ajalla mökit 1, 3 ja 9, 350 € / kk, ulkopuoliset 400 € / kk

 

3. Vuokraajaa koskevia sääntöjä

 

Vuokraajan tai hänen perheen jäsenen tulee olla itse mökillä, muista järjestelyistä tulee sopia toimikunnan tai mökki-isännän/emännän kanssa.

Vuokraaja ei saa luovuttaa mökkiä kolmannelle osapuolelle.

Nuotiorannan yleisiä järjestyssääntöjä tulee noudattaa, ne löytyvät mökkikansiosta.

Vuokraaja on vastuussa vieraastaan.

Mikäli sääntörikkomuksia ilmenee eikä huomautuksesta ole otettu opiksi, voi toimikunta yksipuolisesti irtisanoa vuokrasopimuksen.

Vuokraajan tulee huolehtia, että mökki, joka on hänelle luovutettu, on vähintään samassa kunnossa takaisin luovutuksessa.

 

4. Osaston rooli

 

Osasto on valinnut Nuotiorantaan mökki-isännän ja mökkiemännän, joilla on velvollisuus valvoa, että sääntöjä noudatetaan.

Mökki-isäntä ja mökkiemäntä ovat vastuussa toiminnastaan toimikunnalle.

Osasto laskuttaa vuokran viidessä erässä aina edellisen kuun viimeisenä päivänä (250+250+250+250+250)

 

 

Toimikunta