Toiminta

Yhdistyksemme korkein päättävä elin on vuosikokous, joka pidetään Helmi-Maaliskuussa. Tässä kokouksessa luodaan suuntaviivat tulevalle vuodelle ja valitaan osaston hallitus eli toimikunta.

Viimeisin vuosikokous oli 22.2.2020 klo 15:00 Lahdessa Sport and music bar Pelurissa

Toimikunta kokoontuu kuukausittain (pois lukien Heinäkuu) ja käsittelee sille kuuluvat asiat ja esitykset.

Toimikunnan tiedossa olevat kokoukset löytyvät etusivun kalenterista

Pau:n Lahden osaston tärkein toiminta alue on jäsenistön edun valvonta, osastossamme on monia luottamusmiehiä joiden ensisijainen tehtävä on valvoa että, työehtosopimusta ja lakeja noudatetaan kaikilla edustamillamme työpaikoilla.

 

 

 

Luottamusmiehet järjestävät vuosittain ammattiryhmä palavereita joissa jokainen voi tuoda esiin oman näkemyksensä oman työpaikan tilanteesta. Osallistumalla voit vaikuttaa!

 

Mikäli tarvitset oman luottamusmiehesi yhteystietoja, löydät ne vasemmalta kohdasta edunvalvonta, tai kohdasta yhteystiedot -> luottamusmiehet.