PAU:n liittokokous

15.8.2021

PAU:n liittokokous: Kokoaikainen työ on edellytys luotettaville ja laadukkaille postipalveluille

13.08.2021

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n XXVI liittokokous, Paasitorni, Helsinki
Liittokokouksen julkilausuma 13.8.2021

Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelemassa postilain muuttamisessa tulee kiinnittää huomiota hyvään henkilöstöpolitiikkaan ja työsuhteiden laatuun. Kolmipäiväiseen jakeluun siirtyminen ei saa johtaa matalapalkka-alalla lisääntyvään osa-aikatyöhön.

Postilainsäädäntö on jälleen muutoksen edessä. Vuosi sitten valtiosihteerien postityöryhmä päätyi esittämään, että viisipäiväisestä jakelusta ja keräilystä tulisi siirtyä kolmipäiväiseen jakeluun ja keräilyyn. Samanaikaisesti tämän muutoksen kanssa on tarkoitus ottaa käyttöön määräaikainen tiedonvälitystuki.

PAU muistuttaa, että esitys siirtymisestä kolmipäiväiseen jakeluun ja keräilyyn on selkeä heikennys niin postinsaajille kuin postinlähettäjille nykyiseen lainsäädäntöön verrattuna. Kolmipäiväinen jakelu on myös esitetyistä lainsäädäntömuutoksista selkeästi isoin asia alan henkilöstön kannalta. Vaikka PAU on korostanutkin viisipäiväisen jakelun tarvetta, poliittinen realismi se, että eduskunta tulee hyväksymään postilakiin kolmipäiväisen jakelun ja keräilyn. Tämän toteuttamiseksi on Postin ja PAUn välillä käyty valtiosihteerityöryhmän edellyttämää aktiivista vuoropuhelua ja olemme sopineet yrityksen ja liiton välillä kolmipäiväisen jakelun toteuttamisen mahdollistamat jakelumallien kuvaukset sekä niihin liittyvät työehtosopimusmuutokset, jotka ovat osa kesäkuussa saavutettua viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen neuvottelutulosta.

Kolmipäiväinen jakelu väistämättä vähentää postityötä entisestään, mutta yhdessä sovitut jakelumallit pohjautuvat sille, että postityö suunnitellaan tehtäväksi pääsääntöisesti kokoaikatyönä. Matalapalkka-alalla osa-aikainen työ ei elätä, joten kokoaikainen työ on edellytys sille, että alalla on myös jatkossa osaavaa ja sitoutunutta henkilöstöä.

Lainsäätäjien kannettava vastuunsa

Hallituksen esitys postilaista annettaneen eduskunnalle syksyn aikana. Se miten postilain muutos tullaan eduskunnan toimesta toteuttamaan, ratkaisee sen, pysyykö alalla osaavaa henkilöstöä tuottamassa luotettavia postipalveluita. Lainsäätäjiltä odotamme, että yrityksen ja henkilöstön välillä löydetty ratkaisu kolmipäiväisen jakelun toteuttamisesta siten, että se turvaa kokoaikaisen työn parhaalla mahdollisella tavalla, otetaan lainvalmistelussa ja -käsittelyssä huomioon.

Lainmuutoksen onnistuminen on jokaisen postialalla työskentelevän toive, koska alan työpaikat säilyvät vain siinä tapauksessa, että postin lähettäjä ja vastaanottaja-asiakkaat voivat luottaa postipalveluiden laatuun. Kansainväliset esimerkit osoittavat sen, että postipalveluiden epäluotettavuus romahduttaa niiden käyttämisen.

Myös postialan työntekijöiden uudelleenkouluttamisen ja uudelleentyöllistymisen mahdollistaminen tulee olla valtion intressissä. Postiala on merkittävä osa työelämän rakennemuutosta, josta valtion tulee kantaa vastuunsa.

Postialan neuvottelutulosta käsitellään ensi viikolla

Työmarkkinatoiminnan yllä leijuu syksyllä isoja kysymysmerkkejä ja uhkakuvia varsinkin metsä- ja teknologiateollisuudessa. Postialan työehtoneuvottelujen osalta tilanne on kuitenkin toinen ja täysin erilainen kahden vuoden takaiseen lakkosyksyyn verrattuna. Ennen juhannusta saavutettiin kahden sopimusalan osalta neuvottelutulokset, jotka käsitellään PAUn liittohallituksen kokouksessa ensi viikolla. Neuvottelutulos on molemmissa sopimuksissa pituudeltaan nelivuotinen. Sopimusten viimeinen vuosi on ns. optiovuosi.

Parantuneista neuvottelusuhteista huolimatta Postissa eletään yhä epävarmuuden aikaa. Luottamuksen ja rakentavan yhteistyön uudelleenrakentaminen varsinkin työpaikkatasolla vie vuosia. Luottamus ja hyvä henkilöstöpolitiikka ei synny puheilla, vaan teoilla. Niiden aika on nyt.  

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn XXVI liittokokous pidettiin Helsingissä 11.–13.8. Liiton puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Heidi Nieminen, joka on johtanut liittoa vuodesta 2014 lähtien. Liittovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin niin ikään yksimielisesti Tero Kelkka.