SYYSKUUN AJANKOHTAISTA TYÖSUOJELUASIAA

1.10.2019 klo 06:00

SYYSKUU

SAK on julkaissut päivitetyn version työterveyshuollon järjestämiseen opastavasta vihkosesta.

SAK on julkaissut päivitetyn version työterveyshuollon järjestämiseen opastavasta vihkosesta. Opas on suunnattu erityisesti luottamushenkilöille ja työsuojeluvaltuutetuille, mutta sen sisällöstä hyötyvät myös työnantajat, esimiehet ja muu henkilöstö.

Opas ladattavissa .bdf:änä täältä

Pänniikö pomon käytös? – Nämä kolme keinoa auttavat antamaan rakentavaa palautetta

  • Kerro, miltä sinusta tuntuu. Rakentavaan eli korjaavaan tai kehittävään palautteeseen sisältyy aina toive muutoksesta. Kritiikki kohdistuu aina henkilön sijasta asiaan, eikä palautetta anneta tunnekuohussa.
  • Pakota pomo pysähtymään. Eikö pomollasi ole koskaan aikaa sinulle? Hän lupaa palata asioihin myöhemmin, mutta mitään ei koskaan tapahdu.
  •  
  • Esittäkää palaute porukalla. Toisinaan esimiehen ei-toivottava toiminta vaikuttaa koko työyhteisöön. Esimerkiksi epärealistisia ideoita esittävä pomo voi olla sitä mieltä, että on työntekijöiden tehtävä ratkaista idean toteutukseen liittyvät ongelmat. Tällöin kannattaa koota työporukasta lähetystö, joka hoitaa palautteen antamisen yhdessä. Kelpo vaihtoehto on myös tuoda korjaava palaute esille yhteisessä kehittämistilaisuudessa.

Koko juttu täältä

Yhä useampi joutuu sairauslomalle mielenterveyden häiriöiden takia – ”Työelämä ei voi olla vain niitä varten, jotka jaksavat koko ajan painaa sata lasissa”

Huolestuttavan kehityksen kääntämiseen tarvitaan Anne Mirosen ja Pauliina Mattila-Holapan mukaan eri toimijoiden yhteistyötä. Oleellista on ymmärtää, että työkyky on aina monen tekijän summa. Ongelmatilanteissa pelkkä työolosuhteiden muuttaminen ei riitä, vaan myös työntekijän täytyy muuttaa ajatteluaan ja toimintaansa. Esimerkiksi uupuneella voi olla uupumukselle altistavia uskomuksia, joiden työstämiseen hän tarvitsee ammattilaisen apua.

 Lain näkökulmasta työnjako on selvä. Jos työkuorma uhkaa työntekijän terveyttä, työnantajan on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. Työntekijän vastuulle jää epäkohdista kertominen ja itsestään huolehtiminen. – Ei pidä sinnitellä liian pitkään jaksamisensa äärirajoilla vaan ottaa asia puheeksi esimiehen, luottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun tai työterveyshuollon kanssa, Mironen neuvoo.

Koko juttu ja Linkki

Valheet ja manipulointi kukoistavat työelämässäkin

Psykiatrisen vankisairaalan ylilääkäri Hannu Lauerma on tullut monille tutuksi kommentoidessaan mediassa vakavia rikoksia tehneiden sielunelämää. Myös työpaikoilla esiintyy valehtelua, narsismia, psykopatiaa aivan samalla tavoin kuin muillakin elämänaloilla. Lauerman mukaan valehtelulla tavoitellaan työelämässä etuja. Lyhytkestoisia hyötyjä voi saavuttaa esimerkiksi ylentämällä saavutuksiaan tai pesemällä itsensä puhtaaksi vastuusta.

Koko juttu täältä: Linkki


 

 

Uusi työaikalaki vaikuttaa työaikaa koskeviin poikkeuslupiin

Uusi työaikalaki tuo muutoksia työsuojeluviranomaisen myöntämiin poikkeuslupiin ja jo myönnettyjen poikkeuslupien voimassaoloon. Muutoksia tulee työvuoroluetteloita, yötyötä, jaksotyötä ja säännöllistä työaikaa koskeviin poikkeuslupiin. Uusi työaikalaki astuu voimaan 1.1.2020.

Lähde: Linkki

Jokainen meistä voi edistää työturvallisuutta

Katolla keikutaan ilman putoamissuojaimia tai työmaalla kävellään isojen taakkojen kanssa. Mitä kansalainen voi tehdä nähdessään selviä työturvallisuusriskejä? Soitto AVIn valtakunnalliseen työsuojelunumeroon 0295 016 620, niin tarkastaja lähtee paikalle tarpeen tullen välittömästi.

"Jokainen työtapaturma on turha. Tästä syystä me toivomme kansalaisilta aktiivisuutta, jos he havaitsevat riskejä tai puutteita työturvallisuudessa", sanoo tarkastaja Kari Härkönen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Härkönen on päivystäjänä AVin valtakunnallisessa työsuojelunumerossa rakennusalan neuvonnassa. Häneltä saa neuvoja rakennusalan työpaikkojen työolosuhteiden parantamisesta ja työsuojelutoiminnan kehittämisestä.

"Me emme ikinä kerro, mistä ilmoitus on meille tullut, ellei ilmoittaja tätä erityisesti halua. Kyseessä on oma havaintomme", Härkönen korostaa.

"Nyrkkisääntö on se, että lähdemme liikkeelle kahden tunnin sisällä, mutta tarvittaessa välittömästi. Jokaisella alueella on päivystäjä, jolle välitämme tiedon tapauksesta. "

Koko juttu ja lähde: Linkki

Vakuutusyhtiö ei kumoa hoitavan lääkärin lausuntoa

Usein todetaan, että vakuutusyhtiö kumoaa hoitavan lääkärin lausunnon potilaan terveydentilasta ja esimerkiksi työkyvystä. Sanotaan, että vakuutuslääkärien kannanotot ovat ristiriitaisia hoitavan lääkärin lausuntojen kanssa. Usein myös vaaditaan, että vakuutusyhtiöiden lääkärien pitäisi allekirjoittaa lausuntonsa noudattaen samoja muotovaatimuksia kuin hoitavat lääkärit.

Väärinkäsitys syntyy siinä, kun oletetaan, että vakuutusyhtiö ja erityisesti sen asiantuntijalääkäri tekisivät samaa työtä kuin potilasta hoitava lääkäri. Vakuutusyhtiön tehtävä työtapaturma-asioissa on maksaa lain mukaiset korvaukset. Tämä eroaa hoitolaitoksen ja hoitavan lääkärin tehtävästä, joka on hoitaa ja tutkia potilasta ja laatia havaintojen perusteella potilasasiakirjoja ja lausuntoja.

Suomessa työtapaturman ja ammattitaudin johdosta maksettavien korvausten käsittely ja maksaminen perustuvat työtapaturma- ja ammattitautilakiin.

Koko juttu täältä: linkki

_____________________________________________________

Pertti Lehti
Työsuojeluvaltuutettu | jakelu/käsittely Itä-Uusimaa | Posti Oy
PL 4711, 13111 Hämeenlinna
GSM +358407544743
pertti.lehti@posti.com | www.posti.fi